Vacature penningmeester dagelijks bestuur.

De RKSV H.B.C. te Heemstede bestaat uit een zestal zelfstandige subverenigingen, w.o. bridge.

Deze ressorteren onder het overkoepelend orgaan, de Sportraad.

De Sportraad kent een dagelijks bestuur, t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester. Tevens maken de voorzitters van alle subverenigingen deel uit van de Sportraad.

Het dagelijks bestuur komt 4x per jaar bijeen en vergadert ook 4x per jaar met de voorzitters van de subverenigingen.

In het dagelijks bestuur is de vacature ontstaan voor de functie van penningmeester. Een verfrissende visie op sportzaken, financiële kennis en sociale vaardigheid zijn vereist.

Verdere informatie is te vinden op de website www.hbcsport.nl of kan ingewonnen worden bij de huidige penningmeester Eric Cats

via telefoonnummer 06 – 22 37 12 92.

Belangstellenden voor de functie worden van harte uitgenodigd met hem contact op te nemen of dit kenbaar te maken via hbcbridge@ziggo.nl.

Een reactie plaatsen